1. Kor /
  2. Eng

Login Join

  1. Kor /
  2. Eng

Login Join

공지사항

[융합] 종양생물학 2015. 05. 22(금)_휴강공지 및 보강일 공지(2015. 05. 27.(수) 18:00~)
구분 일반
등록일 2015/05/21
조회수 1,987

○ 교과목명 : 종양생물학

○ 담당교수 : 조정희 교수님 
     (강의교수 : 조정희 교수님)

○ 휴강일시 :
 2015. 5. 22.(금), 13:00~ 
                
  (※ 학생들의 예비군 훈련 및 학회일정으로 인해 휴강)

○ 보강일시 :
 2015. 5. 27.(수), 18:00~ 

 강 의 실 : 세미나1                 ※ 
착오 없으시기 바랍니다. 
 

이전글 다음글

목록보기